''D'' Balvert´s - *23.1.2016

Ch.Dimitri di Casa Mainardi x Jch.Help me touch your heart Hafuschka


Dark Secret Balvert´s - Česká republika
Diamant Balvert´s - Slovensko
Dior Balvert´s - Česká republika
Dakota Balvert´s - Česká republika
Darkness Balvert´s - Slovensko